? Szkolenia, kursy, warsztaty DPO PCR, zastosowanie w diagnostyce genetycznej
######### Szkolenia, kursy, warsztaty Real -Time PCR, genotypowanie, diagnostyka genetyczna
zastosowanie w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej
#########
Szkolenie Real-Time PCR - warsztaty
Szkolenie DPO- PCR - warsztaty
Szkolenie Genotypowanie- warsztaty
Szkolenie Sekwencjonowanie DNA- warsztaty
Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyce, analizie pokrewieństwa i badaniach genealogicznych
Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO w laboratorium genetyki molekularnej
Reakcja HRM, zastosowanie i optymalizacja
Projektowanie starterów i sond do real-time PCR
Mikromacierze DNA –zastosowanie w medycynie i biotechnologii
#########
######### Szkolenie DPO- PCR - warsztaty #########
Szkolenie DPO-PCR PCR - warsztaty

Szkolenie- Zastosowanie metody multiplex PCR i DPO-PCR w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej

(możliwość uzyskania punktów edukacyjnych KIDL dla diagnostów laboratoryjnych)

Celem szkolenia i warsztatów jest zapoznanie uczestników z techniką multiplex i DPO-PCR w kierunku jej wykorzystania w rutynowej diagnostyce chorób infekcyjnych.
Kurs umożliwia praktyczne opanowanie:
- różnych metod izolacji genomowego RNA/DNA,
- przygotowanie reakcji multiplex lub DPO-PCR (identyfikacja infekcji wirusowych oraz zakażeń bakteryjnych i grzybiczych),
- zapoznanie z procesem projektowanie starterów do multiplex lub DPO-PCR. Optymalizacja testu.
- analiza wyników reakcji oraz przegląd najczęstszych błędów
 
Technologia DPO-PCR została w naszym kraju po raz pierwszy wdrożona przez Centrum Badań DNA, które jako jedyne posiada doświadczenie praktyczne w jej stosowaniu. Technologia ta umożliwia jednoczesną identyfikację aż do 64 różnych patogenów podczas jednorazowego badania.
Szkolenie umożliwia poznanie innowacyjnej w kraju technologii multiplex DPO-PCR oraz zastosowanie jej do równoczesnej identyfikacji kilkudziesięciu różnych patogenów.

kurs Real- Time PCR 
                       Ceny Promocyjne:
 Przy wcześniejszej wpłacie przysługują ceny promocyjne:
NAZWA KURSU
TERMIN
CENA PROMOCYJNA
(WPŁATA DO)
CENA STANDARDOWA
Zastosowanie metody multiplex PCR i DPO-PCR w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej
szkolenie odwołane
szkolenie odwołane
  szkolenie odwołane
1476 zł brutto

                      Zgłoszenie na szkolenie:
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie Karty Zgłoszeniowej

na numer faxu (61) 623-25-26

lub adres e-mail: szkolenia@cbdna.pl

lub naadres: Centrum Badań DNA, 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 31.

Prosimy o pobranie Karty Zgłoszeniowej

lub o kontakt z naszym Biurem.

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA CENTRUM EDUKACJI BIO-MEDYCZNEJ
WRAZ Z WYKAZEM GODZIN SZKOLENIOWYCH

 
NAZWA KURSU
TERMIN
TEMAT
 
Zastosowanie metody multiplex PCR i DPO-PCR w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej
 
Dzień 1
 
 
 
1.   Podstawy reakcji PCR i jej modyfikacje(2 godz.)
2.   Metody DPO-PCR i multipleks PCR. Podstawy projektowania starterów (3 godz.)
3.   Zastosowanie technik DPO-PCR i multipleks PCR
w medycynie i mikrobiologii (3 godz.)
 
 
 
 
dzień 2
 
1.   Izolacja RNA /DNA z krwi obwodowej pacjentów
(2 godz.)
2.  Ocena jakości i pomiar ilości wydzielonego DNA. Porównanie efektywności i wydajności różnych metod (1 godz.)
3.  Przygotowanie reakcji DPO-PCR i multipleks-PCR oraz jej zastosowania praktyczne w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej (3godz.)
4.   Interpretacja wyników i najczęstsze trudności. Analiza zidentyfikowanych patogenów w materiale badanym
(2 godz.)
Uwaga:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Laboratorium Genetyki Medycznej
Centrum Badań DNA (ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu).